Empleneu el següent formulari per poder concretar el pressupost de la vostra mudança

- Pressupost -
DADES PERSONALS
   
Nom i cognoms
Telèfon 1
Telèfon 2
Email
Fax
Data aproximada mudança
 Vull rebre el pressupost
 Per telèfon
Per email
Per fax
 
ORIGEN DESTÍ
   
Població :
Població :
Província :
Província :
Adreça :
Adreça :
Pis d'alçada
Pis d'alçada :
Ascensor? :
Ascensor? :
Tipus de pis :
Tipus de pis
   
TREBALLS QUE S'HAN DE REALITZAR 
Desmuntatge de mobles?
Embalatge d'objectes personals i estris, els farà M.Reus?
Muntatge de mobles?
Necessiten caixes i altres embalatges?
 
RELACIÓ DE MOBILIARI - Relaciona en el requadra els mobles i estris a traslladar.
 
 
COM ENS HEU CONEGUT?
 
 
 
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades per Vostè, han estat incorporades en un fitxer i són tractades a fi de gestionar de forma adient la relació existent. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer, MUDANZAS REUS, SA, amb domicili a 43202 Reus (Tarragona), Pau Font de Rubinat, 37 Baixos. Així mateix, posem al seu coneixement el dret que l’assisteix d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició pel que fa a les dades que consten en l’esmentat fitxer en els termes establerts a la legislació vigent.